Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van AlleZbezorgd. Bij het plaatsen van een order op AlleZbezorgd bij een van onze restaurants en winkels dan ga je automatisch akkoord met onze leveringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven. Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je een bestelling via AlleZbezorgd plaatst. Door een bestelling te plaatsen via de website, via je telefoon of via onze mobiele applicaties, verklaar je deze algemene voorwaarden bindend op jou van toepassing.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

>Algemene voorwaarden verwijst naar de algemene voorwaarden van AlleZbezorgd.

>Website is een verwijzing naar onze website www.AlleZbezorgd.nl alsmede de onderliggende pagina’s en mobiele applicaties waarop wij onze diensten aanbieden.

>‘We’, ‘Wij’, ‘onze’ en AlleZbezorgd verwijst naar de eenmanszaak Yeeyi gevestigd te

Tilburg aan de Jules de Beerstraat 14-05.

>‘Je’, ‘Jouw’ , ‘consument’ en ‘u’ zijn verwijzingen naar de persoon die gebruik maakt van het AlleZbezorgd platform via deze website of een mobiele app om een verzoek tot bezorging bij een personal bezorger te doen.

>Dienst is een verwijzing naar de diensten die wij via onze website aanbieden.

>Personal bezorger verwijst naar de bij AlleZbezorgd aangesloten bezorger.

>Overeenkomst van opdracht en opdracht verwijst naar de tot stand gekomen overeenkomst voor bezorging via deze website tussen consument en personal bezorger.

Artikel 2 Dienst

2.1. AlleZbezorgd is een communicatieplatform dat faciliteert in het tot stand brengen van een relatie tussen gebruikers (consument) die producten willen bestellen, en ‘personal bezorger’ die de consument wensen te ondersteunen, middels overeenkomst van opdracht, bij het ophalen en bezorgen van het product namens de consument die de opdracht heeft gegeven om een degelijke aankoop te doen.

2.2 Op de website van AlleZbezorgd bevinden zich restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst.

I) Samenwerkende restaurants/winkels (Productprijzen op de AlleZbezorgd website zijn standaardprijzen (of standaardprijzen inclusief een service toeslag) en exclusief bezorgkosten.

II) Niet samenwerkende restaurants/winkels hebben geen enkele samenwerking met AlleZbezorgd.nl (Productprijzen op de AlleZbezorgd.nl website zijn standaardprijzen inclusief een service toeslag en exclusief bezorgkosten) Het aanbod van niet samenwerkende restaurants/winkels op de AlleZbezorgd.nl website zijn geen intellectuele eigendommen en dienen slechts als informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. (voor meer info zie Disclaimer)

2.3 Houd er rekening mee dat sommige goederen alleen geschikt zijn voor bepaalde leeftijdsgroepen. Bij twijfel, zal de personal bezorger om een geldig legitimatiebewijs vragen. Indien je geen geldig legitimatiebewijs kan overhandigen zullen de goederen niet worden overhandigt. Afzonderlijke bezorgkosten en een boetebedrag van 5euro worden dan in rekening gebracht.

2.4 Bestellingen kunnen enkel worden geplaatst zolang ze voldoen aan wet- en regelgeving en vervoerd kunnen worden.

2.5 AlleZbezorgd heeft te allen tijde het recht om een geplaatste bestelling te weigeren of te annuleren zonder daar aansprakelijk voor te worden gesteld.

2.6 Alle op de website vermelde producten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als een bepaald product niet beschikbaar is kan de ‘Personal bezorger’ u een alternatief aanbieden. U bent niet verplicht dit aanbod te aanvaarden.

2.7 Opdrachtgever begrijpt dat hij een bestelling niet bij AlleZbezorgd plaatst. Maar via het AlleZbezorgd platform, een opdracht geeft aan een personal bezorger om, middels overeenkomst van opdracht, opdrachtgever te ondersteunen bij het ophalen en bezorgen van het product bij een specifieke winkel.

2.8 Voor de opdrachtgever gelden dezelfde voorwaarden die hij of zij zou hebben bij aankoop van het product in de winkel.

2.9 Via deze website aangeschafte goederen en diensten zijn alleen bestemd voor eigen gebruik. Je verklaart de gekochte goederen niet aan een derde partij door te verkopen.

2.10 Wanneer gebruikers een opdracht (laten) uitvoeren via het Platform, gaan zij een overeenkomst aan tussen consument en Personal shopper. AlleZbezorgd is geen partij in deze overeenkomst, slechts bemiddelaar.

2.11 AlleZbezorgd kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele kosten die voortvloeien aan het niet (tijdig) uitvoeren van een opdracht.

2.12 AlleZbezorgd is enkel een platform dat het aanbod van bepaalde winkels toont. AlleZbezorgd is echter niet de aanbieder of de verkopende partij in dezen.

Artikel 3 Betaling

3.1 Betaling vindt plaats via de AlleZbezorgd website, via een kenbaar gemaakte betaalmethode.

3.2 Wanneer de online betaling niet binnen 10 minuten is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

3.3 Online betalingsmogelijkheden van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas bezorgt zodra de betaling is voldaan en op onze rekening is bijgeschreven.

3.4 Bezorgkosten kunnen variëren per winkel/restaurant, bezorgkosten van samenwerkende en niet samenwerkende winkels/restaurants worden berekend aan de geografische afstand tussen consument en winkel/restaurant en hebben een starttarief van €3.50.

Artikel 4 Levering

4.1 AlleZbezorgd streeft ernaar om bestellingen van samenwerkende en niet samenwerkende winkels/restaurants binnen 30-90 minuten, na ontvangst van de order te leveren.

4.2 AlleZbezorgd zal al het mogelijke doen om samenwerkende en niet samenwerkende winkels/restaurants geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan direct op de hoogte worden gesteld. De klant heeft in dat geval het recht om de gehele of resterende bestelling te annuleren.

4.3A Samenwerkende winkels en restaurants besteden het bezorgen van de bestellingen uit aan AlleZbezorgd.

4.3B Niet samenwerkende winkels en restaurants besteden het bezorgen van de bestellingen niet uit aan AlleZbezorgd.nl en hebben geen enkele samenwerking.

Artikel 5 Annuleren & retour producten

5.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 10 minuten gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is bereid door het restaurant. U kunt deze annulering alleen doorgeven per mail.

5.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling dan word het krediet bedrag binnen 7 werkdagen teruggestort op het rekeningnummer dat door de klant word opgegeven.

5.3 Als consument een product wil retourneren is hij of zij hier zelf verantwoordelijk voor. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing als opdrachtgever het product zelf in de winkel had gekocht.

Artikel 6 Voorraad

Alle producten en gerechten zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dan een product tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons dan z.s.m. op de hoogte gebracht. In dat geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. AlleZbezorgd zal indien de bestelling reeds betaald was binnen 7 dagen voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 In geen enkel geval kan AlleZbezorgd verantwoordelijk gesteld worden voor schade die optreedt als gevolg van werkzaamheden die worden uitgevoerd naar aanleiding van haar bemiddeling.

7.2 Personal bezorger is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem of haar geleverde diensten of werk.

7.3 Indien AlleZbezorgd toch aansprakelijk wordt gesteld is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van €50,-.

Artikel 8 Geschillen

8.1 Wanneer er een geschil optreedt tussen Consument en Personal bezorger, is AlleZbezorgd hierin geen partij.

8.2 Wanneer Consument en Personal bezorger hier beide om vragen, kan AlleZbezorgd optreden als bemiddelaar bij een conflict. AlleZbezorgd zal zich in dat geval inspannen om een oplossing te vinden die voor alle partijen bevredigend is. Hieraan kunnen echter geen rechten worden verleend.

Artikel 9 Algemeen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

I) Voor zover artikelen in de algemene voorwaarden niet voldoen aan Nederlandse recht, vervalt alleen dat onderdeel van de algemene voorwaarden ten behoeve van wat de wet stelt.

II) Bij een voorkomen zoals gesteld in artikel 8.2, spant AlleZbezorgd zich in om zo snel mogelijk de algemene voorwaarden te wijzigen.

III) Geschillen tussen consumenten en AlleZbezorgd worden voorgelegd aan de kantonrechter te Tilburg.

Artikel 10 Privacy

AlleZbezorgd.nl respecteert de privacy van de consument en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens die door AlleZbezorgd.nl worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden verhuurd, uitgeleend of verkocht aan derden en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derde die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Deze gegevens worden alleen gebruikt ten gunste van de eigen bedrijfsvoering en aan haar gelieerde ondernemingen. AlleZbezorgd.nl nooit volledig kan instaan voor de veiligheid van de door de consument verstrekte gegevens (bijvoorbeeld in geval van hacken), is iedere informatieverstrekking van de consument aan AlleZbezorgd.nl op eigen risico.

Heeft u nog vragen, klachten of opmerkingen, neem dan contact op met AlleZbezorgd

AlleZbezorgd is onderdeel van 6TOT6BEZORGD//

KvK: 61477206//BTW: NL217554040B01

Jules de Beerstraat 14-05//5048AH TILBURG//

TEL: 013-5907051//info@AlleZbezorgd.nl