Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden voor deze site

6TOT6BEZORGD
Kraaivenstraat 21-11
5048 AB Tilburg
Telefoon 013-590 70 51
D I S C L A I M E R

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de AlleZbezorgd.nl website. AlleZbezorgd.nl is eigendom van 6TOT6BEZORGD, hierna: 6TOT6

Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd www.Allezbezorgd.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van de website geeft u daarmee aan onderhavige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. 6TOT6 is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot de website te ontzeggen.

Inhoud website
Via de website verstrekt 6TOT6 u informatie over haar producten en diensten. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van 6TOT6. Links naar deze site zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van 6TOT6 en 6TOT6 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze links.

Wijzigingen
6TOT6 is te allen tijde gerechtigd de informatie op de website en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. 6TOT6 adviseert u de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Intellectueel eigendomsrecht
De op de website afgebeelde gegevens van samenwerkende/niet samenwerkende restaurants en winkels, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, woord- en beeldmerken, zijn geen eigendom van of in licentie bij 6TOT6. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op 6TOT6 of op u.

U mag de inhoud van de website slechts gebruiken voor niet-commerciële privédoeleinden. U mag, tenzij dit noodzakelijk is voor een normaal gebruik van de website of toegestaan is op grond van dwingend recht, de inhoud niet kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), vermenigvuldigen, doorsturen of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 6TOT6. Evenmin is het toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 6TOT6 op de website een koppeling naar een pagina van de website van 6TOT6 te maken, de website van 6TOT6 aan andere websites te koppelen (framing) of soortgelijke handelingen te verrichten.

6TOT6 besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie die op de website is vermeld. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. 6TOT6 is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan.

De informatie op deze website is bedoeld voor logistieke verduidelijking. De website bevat geen advies en geen informatie die bedoeld is om als vervanging voor een deskundig, persoonlijk, advies te dienen.

Link
6TOT6 aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek van websites, waarnaar met een hyperlink of op een andere wijze wordt verwezen.

Beveiliging
6TOT6 spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen (computer-) virussen of schadelijke programma’s.

Aansprakelijkheid
6TOT6 accepteert ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar of toegankelijk zijn van de website.
Vanaf de website www.allezbezorgd.nl kunnen elektronische berichten naar 6TOT6 worden gezonden. Hoewel hieraan de grootst mogelijke aandacht en zorg wordt besteed, garandeert 6TOT6 niet dat naar haar toegestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. 6TOT6 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

E-mails
Door 6TOT6 per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. 6TOT6 staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Geplaatste berichten
De berichten die de bezoeker van de website achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van de website te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. De website is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

 

P R I V A C Y    P O L I C Y

AlleZbezorgd is onderdeel van 6TOT6BEZORGD//KvK: 61477206//BTW: NL217554040B01
Kraaivenstraat 21-11//5048AB TILBURG//TEL: 013-5907051//info@allezbezorgd.nl

Allezbezorgd respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij, Allezbezorgd (http://www.allezbezorgd.nl), de gegevens gebruiken die jij bij ons hebt achter gelaten tijdens het gebruik van ons platform via onze website of mobiele applicaties (apps).
I) Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
II) Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
III) Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
IV) Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
V) Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken.
VI)Gebruiker kan Allezbezorgd per mail vragen verstrekte gegevens te verwijderen uit het klantenbestand. Allezbezorgd zal hier onverwijld gehoor aan geven, mits er geen lopende Opdrachten of Geschillen zijn.

Privacy
Allezbezorgd zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Advertenties
De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft de website geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Cookiebeleid
Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw internetbrowser uitschakelen. Het niet accepteren van ‘cookies’ kan er echter toe leiden dat u geen toegang (meer) heeft tot bepaalde pagina’s van de website.

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Disclaimer en of Privacy Policy van de website , dan kunt u per mail info@allezbezorgd.nl contact met ons opnemen.